W69Business

For Every Business

ไข่ผํา เกิดจากอะไร

  • ผำ พืชจิ๋วพื้นบ้าน หรือฉายา กรีนคาเวียร์ (Green Caviar)

    ผำ พืชจิ๋วพื้นบ้าน หรือฉายา กรีนคาเวียร์ (Green Caviar)

    ผำ พืชจิ๋วพื้นบ้าน หรือ ไข่ผำ (Swamp algae) หรือที่เรียกกันในฉายา กรีนคาเวียร์ (Green Caviar) ที่กำลังจะดันให้เป็น Supper food ระดับโลกเลยทีเดียว มีประโยชน์ และคุณค่าทางสารอาหารมากมาย WBET888 จัดเป็นวัชพืชน้ำประเภท ลอยน้ำชนิดหนึ่ง ที่นิยมนำมาประกอบอาหาร อาทิ แกงไข่ผำ ไข่เจียวไขผำ เป็นต้น รวมถึงใช้ประโยชน์เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ จัดอยู่ในกลุ่มแหนเป็ด (แหนแดง แหนเป็ดเล็ก แหนเป็ดใหญ่) ไข่ผำ รสชาติ ที่เป็นวัชพืชน้ำขนาดเล็กที่สุด ที่มีดอก ไข่ผำ รสชาติ พบได้ในเขตประเทศอบอุ่นทั่วโลก ทั้งเอเชีย และแอฟริกา ส่วนในประเทศไทยพบแพร่กระจายในทุกภาค ตามแหล่งน้ำนิ่งต่างๆ โดยเฉพาะสระน้ำหรือบ่อน้ำขนาดเล็ก ซึ่งมักอยู่บนกับแหนเป็ดชนิดอื่น หรือลอยอาศัยที่ผิวน้ำ เพียงชนิดเดียว ผำนั้น เป็นพืชน้ำ มีสีเขียว เม็ดกลมขนาดเล็ก คล้าย ๆ ไข่ปลา มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 0.1-0.2 มิลลิเมตร กระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพ มักจะขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่ง…

    Know More