W69Business

For Every Business

หุบเขาวาดี มูซา

  • เพตรา นครสาปสูญ นครศิลาสีกุหลาบแสนวิจิตร ที่หายสาบสูญ 1,000 ปีเพตรา นครสาปสูญ

    เพตรา นครสาปสูญ นครศิลาสีกุหลาบแสนวิจิตร ที่หายสาบสูญ 1,000 ปีเพตรา นครสาปสูญ

    เพตรา นครสาปสูญ นครเพตรา (Petra) มหานครศิลาที่หายสาบสูญไปนานกว่า 700 ปี ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา หรือหุบเขาโมเสส แรกเริ่มที่นี่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเอโดไมท์ตั้งแต่สมัย 1,000 ปีก่อนคริสตกาล แต่กลุ่มชนที่สร้างเมืองเพตราขึ้นมา คือชาวนาบาเธียน (Nabataeans) ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนแต่เดิม ได้เริ่มลงหลักปักฐาน สร้างที่พักอาศัย และเริ่มสกัดหินผาเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย แม้เมืองแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยความแห้งแล้ง โรงเรียนจิวเวอรี่ อยู่กลางทะเลทรายอันร้อนระอุ แต่กลับมีผู้คนมากมาย เดินทางมาในเส้นทางนี้ เพราะเพตรานั้นตั้งอยู่เส้นทางการค้าสำคัญที่สุด ของโลกในขณะนั้น 2 สาย คือเส้นทางสายสายตะวันออก – สายตะวันตก (จากคาบสมุทรอาหรับกับอ่าวเปอร์เซีย ถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน) และสายเหนือ – ใต้ (เชื่อมทะเลแดงกับ กรุงดามัสกัส ซีเรีย) และยังมีแหล่งน้ำจืดอยู่ในบริเวณนี้ด้วย ทำให้กองคาราวานนิยมเดินทางผ่านมาเพื่อแวะพัก  จากนั้นมา เมืองเพตราจึงกลายเป็นตลาดซื้อสินค้าสำคัญ W69TH ที่สุดของโลกตะวันออก เพตรา นครสาปสูญ ไม่ว่าจะชาวอาหรับ หรือชาวกรีกล้วนลำเลียงสินค้า ผ่านเส้นทางนี้ทั้งสิ้น โดยเจริญถึงขีดสูงสุดในช่วง 50 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงคริสต์ศักราชที่ 70…

    Know More